Menu

O – ഒരുമയുടെ…

O – ഒരുമയുടെ……

N – നന്മയുടെ …….

A – ആഘോഷങ്ങളുടെ ……

M – മലയാളിയുടെ…. സ്വന്തം ഓണം വരവായി ……….

എന്റെ ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകള്‍ .. !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *