Menu

Posts Categorized / Buddha Quotes

Buddha Quote: The mind is everything…

The mind is everything. What you think you become.
– Buddha