Menu

Iska jawab do to Manenge

Iska jawab do to Manenge..

1) 1 mithai ka naam?
2) 1 dawa ka naam?
3) 1 film ka naam?
4) 1 ladki ka naam?
5) 1 city ka naam?
6) 1 car ka naam?
7) 1 Place ka naam?
8) 1 doggy ka naam?

Koi aisa jawab dijiye jo in 8 ka 1 hi naam ho..??
Its a Challenge…… Time limit : 1 day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *