Menu
Preetigu snehakkoo enu vyatyaasa gotta?
Preeti annodu ajji haakida vade tarah.
Kaage etkondu haari hogutte
Sneha annodu aa ajjiya haage.
Elloo hogade alle irutte.. ha ha ha
Gottaaytaa?
Eega idanna ellarigoo forward maadu 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *