Menu

Man1: Nethula irundu

Man1: Nethula irundu Pondaatikku bayapaduvadhillai
endru mudivu pannitten.

Man2: Yen?

Man1: Nethu dhan en pondaatti mandaya potta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *